Stowarzyszenie » Projekty


Mosty Miłosierdzia 

  Nie tylko nas interesują budynki, lecz także otwarcie naszych nieco zamkniętych światów na siebie nawzajem. Na jednym brzegu - człowiek nie w pełni sprawny, osłabiony chorobą lub wiekiem, na drugim - człowiek zagrożony pochłonięciem przez "szklaną galerię" współczesnej konsumpcji. Jeden i drugi potrzebuje mostu, by przedostać się na drugą stronę ku wzajemnemu spotkaniu. Taki jest w zarysie nasz projekt uczestnictwa w tym, co czynią Bonifratrzy od 400-u lat na tym miejscu.

   Pierwszym krokiem będzie wypracowanie planu działań, które zmierzałyby do ukierunkowania całego zespołu dworskiego wraz z przyległościami, by w całości stał się takim mostem miłosierdzia. Z pewnością trzeba pomyśleć
o jakimś stałym miejscu spotkania o charakterze rekreacyjnym i regionalnym. Myślimy tu o SPICHLERZU. Należało by stworzyć możliwość realnej pracy naszym braciom i siostrom niepełnosprawnym, wykorzystując potencjał gospodarstwa tzw. ZAZ. Oczywiście, nie sposób zapomnieć o konieczności rozwoju DPS i WTZ.

   Jednak nade wszystko pragniemy zmobilizować siebie i tysiące ludzi dobrej woli, którzy projektowi MOSTÓW MIŁOSIERDZIA pragnęliby poświęcić trochę serca, czasu i grosza.


Śladami Zebrzydowskiego

   Nasze Stowarzyszenie pragnie również upamiętnić szlachetną postać M. Zebrzydowskiego. Ostatnio proponuje utworzenia trasy spacerowo-rowerowej "Śladami Zebrzydowskiego" biegnącej od Zamku w Lanckoronie, siedziby rodu do kościoła św. Michała ufundowanego w 1599 r. przez Mikołaja i Dworu podarowanego przez niego na szpital, a następnie z powrotem do Sanktuarium, które jest najbardziej znaną jego fundacją. Należy pamiętać, że Zamek w Lanckoronie był zbudowany z myślą o ochronie transportu na szlaku handlowym z Krakowa, przez Mucharz w stronę Węgier. Dodatkowmy argumentem za rozważaniem jego powstania jest inicjatywa Urzędu Marszłkowskiego zmierzająca do powiązania miejsc o walorach turystycznych i kulturowych siecią tras rowerowych. Nasza "subtrasa" mogłaby się stać wartościową pętlą na "Szlaku Bursztynowym" promowanym przez Greenways.

*

 ...

Serdecznie dziękujemy 

naszym przyjaciołom,

zaprzyjaźnionym 

organizacjom

i dobrodziejom 

za wszelki gest życzliwości, 

dzięki któremu 

MOSTY MIŁOSIERDZIA

zaczynają powstawać,

rozwijać się i umacniać!

...