Stowarzyszenie » Kontakt

Zebrzydowice 1
34-130 Kalwaria Zebrzydowska

KRS: 0000569685

REGON: 362165960

NIP: 5512622291

Numer konta:
Bank Pekao S.A. o/Wadowice
47 1240 4197 1111 0010 6497 0520

Telefon: 33 476 67 00

email: sd@zebrzydowski.pl...

Serdecznie dziękujemy 

naszym przyjaciołom,

zaprzyjaźnionym 

organizacjom

i dobrodziejom 

za wszelki gest życzliwości, 

dzięki któremu 

MOSTY MIŁOSIERDZIA

zaczynają powstawać,

rozwijać się i umacniać!

...